Omtale


Kontorets prosjekter har gjennom årene været omtalt i diverse tidskrifter. Et utvalg er samlet herunder:

Lunde barneskole

Lunde barneskole - BYGGEINDUSTRIEN

Engene kvartalet Engene kvartalet - STEN Lunde barneskole Lunde barneskole - VARDEN Killingrudskole

Killingrud skole - DT

Øvre storegate 46-48

Øvre Storgate 46/48 - DT

Fjellsbyen Fjellsbyveien - DT Byggeskikkpriss Bragenes skole - Byggeskikkpris Killingrud skole Killingrud skole - UTDANNING